In januari riepen de pioniers van de Trendrede de komende tien jaar uit tot ‘Het Doorslaggevende Decennium’. Dat is niet verwonderlijk, want in dit doorslaggevende decennium komt het erop aan of we ons gezamenlijk verbinden om te bouwen aan de toekomst van onze aarde, willen onze kinderen hier een toekomst hebben. Een citaat uit de Trendrede, die helemaal weergeeft waarom ik mij inzet voor ketensamenwerking en/of ecosysteemontwikkeling: 

“De afgelopen 10 jaar heeft zich een mentaliteitsverandering afgetekend. Deze zet zich de komende tien jaar voort in gedrag. Wij als individuen zijn hierbij de bouwstenen, die hieraan betekenis geven. … Dat betekent dat we ieder van ons een taak hebben in dit doorslaggevende decennium…. Het besef dat alles met alles samenhangt dringt door. …Wie een kleinigheid verandert, verandert het geheel. ..Het besef groeit dat we allemaal onderdeel van complexe ecosystemen zijn. ..We zijn niet alleen onderling verbonden binnen het kleinere ecosysteem van werk of leefomgeving, maar ook afhankelijk van het grote mondiale ecosysteem. We raken mentaal ontregeld als de wereld in brand staat. Want wij zijn onze natuur. Dat inzicht is fundamenteel voor een natuurlijk, duurzaam en betekenisvol bestaan”.

Samenwerken over organisatiegrenzen heen
Ik zie dat het steeds essentiëler wordt om over organisatiegrenzen te samenwerken. Of dit nu is om kennis te delen, beter afgestemde zorg te verlenen of om gezamenlijk een nieuw (duurzaam) product op de markt te brengen. Het vraagt om partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk gaan voor één doel. Waar het collectief belang een win-win is voor alle individuele belangen. Waar samengewerkt wordt vanuit eigenaarschap en met heldere kaders, kortom Ketensamensturing! Lees er hier meer over.

Ketensamensturing
In 2018 verscheen het boek ‘Samensturing’ van Rianca Evers. Zij promoveerde op dit onderwerp en dit organisatieprincipe blijkt ook in samenwerking over organisatiegrenzen heen goed toepasbaar. Samen met mijn collega’s van Saminc hebben we elk een eigen expertise: zorg, participatie, omgevingswet, energietransitie, bouw en betekeniseconomie. Je raadt het al: mijn focus ligt op betekeniseconomie, hoewel ik ook projecten heb gedaan in de zorg en welzijn. In mijn blog lees je een aantal leuke voorbeelden van projecten waarin ik de ketensamenwerking heb gefaciliteerd.

Wil je weten hoe je de slagkracht en innovatiekracht van je bedrijf kunt verbeteren samen met ketenpartners? Of ben je regisseur van een samenwerkingsverband, maar heb je het gevoel dat je aan een dood paard trekt? Neem dan contact met mij op en ik kom een kop koffie bij je drinken met de betreffende specialist.

Ondernemen met impact
Je kunt ook in het klein beginnen: hoe kun je met je eigen bedrijf meer impact maken? Het is vaak een langdurig proces van onderzoek, kleine aanpassingen, maar ook het wiel opnieuw uitvinden. Gelukkig organiseren Marja Schneiders en Luc Pieters van Impact Midden intervisiebijeenkomsten voor ondernemers die meer impact willen maken. Beiden zijn experts op het gebied van duurzaamheid, betekenis en bedrijfsvoering.

Uitnodiging voor 20 maart
Ben je bezig met zelforganisatie, ketensamenwerking, besturingsvraagstukken of vitaliteit in jouw organisatie? Dan nodig ik je graag uit voor ons open huis op 20 maart in Deventer, waar je meer hoort over Samensturing. Ook zal Milou van Rijn, specialist op het gebied van energietransitie vertellen over Ketensamensturing. Je bent ook van harte welkom als je interesse hebt om je als specialist aan Saminc te verbinden. Ik zou het leuk vinden om je daar te ontmoeten! Er zijn nog 10 plaatsen over en er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Hartelijke groet,

Sandra Barth

Categorieën: Geen categorie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *