Bondgenoten zijn organisaties die onderdeel uitmaken van / samenwerken met Impact Midden. Dit zijn grote en kleine bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, buurtcollectieven, etc. Bondgenoten hebben interesse in ondernemen met Impact en willen op hun manier waarde toevoegen aan het Deelgenootschap. Zij kunnen in projecten zowel onderaannemer zijn als opdrachtgever. Meer weten over bondgenoot worden? Kijk dan op de pagina Meedoen?.

 • Accordo Notarissen: zet zich als notariskantoor in voor de nieuwe economie en ondersteunt nieuwe samenwerkingsvormen, zoals het deelgenootschap, met juridisch advies om de brug naar de ‘oude’ economie juridisch te laten kloppen. Ondernemend notariaat voor (sociaal) ondernemers in de nieuwe economie.
 • Green Side: produceert duurzame notitieboekjes van gebruikt papier, dat lokaal ingezameld wordt. De boekjes worden ingebonden door papierhelden van de sociale werkplaats.
 • De Groene Afslag: is een multifunctionele ontmoetingsplek, waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat. Alles wat zij koken, bouwen, verhuren en organiseren, staat in het teken van de groene ommezwaai.
 • Heartbeat033: Het doel van Heartbeat033 en Duurzaam033 is het vinden en verbinden van mooie mensen, mooie initiatieven en mooie organisaties. Dit platform biedt je de mogelijkheid om informatie te delen over de Duurzame Samenleving. Heartbeat033 is met name voor de Sociale duurzaamheid en Duurzaam033 voor de duurzame innovatie en energie transitie.
logo innergie bondgenoot
 • Innergie: verleidt vanuit verbondenheid met ál het leven mensen om echt een verschil te maken. Naast geld verdienen, maatschappelijke meerwaarde bieden. Daarom werkt Innergie rondom thema’s als betekenisvol werken, duurzaamheid en liefde voor Leven.
 • Pentascope: staat op het grensvlak van organisatie en maatschappij, verbindt overheid met andere partijen op met speelse, gedegen, innovatieve en experimenterende aanpak.
 • Red to be Blue: realiseert ondernemende oplossingen volgens de principes van ‘the blue economy’; geen negatieve gevolgen voor het milieu en een maximaal positief maatschappelijk effect.
 • Schaal van Betekenis: richt zich op het ontwikkelen van het bewustzijn niet alleen in financiële waarde te denken, maar ook in intrinsieke waarden.
 • The Purpose Company: laat betekenis, Purpose, echt leven binnen jouw organisatie of instelling met een positieve impact op medewerkers, de business én de wereld om ons heen als resultaat
 • Saminc draagt bij aan de betekeniseconomie door het verspreiden van het gedachtegoed van Samensturing, omdat wij geloven dat mensen tot hun recht komen, als ze zijn verbonden aan elkaar en aan een collectief doel.Wij faciliteren zoveel mogelijk mensen om aan de slag te gaan met Samensturing, zodat zij samen bevlogen organisaties en een verbonden samenleving realiseren.
 • Seats2meet Amersfoort doet een sociaal-maatschappelijke bijdrage met het sponsoren van maatschappelijke initiatieven (o.a. van Impact Midden). Zij stellen werkplekken beschikbaar waarvoor je betaalt met sociaal kapitaal en vergaderzalen waarvoor je een social deal kunt sluiten. 
 • Veerhuis te Varik: Wil jij een bloeiende organisatie en samenleving creëren met de mens en samenleving als uitgangspunt? Dan zit je  goed bij het Veerhuis. Het Doe- en Kennishuis voor een nieuwe economie.